AWA Raamatupidamisteenus on orienteeritud kliendi vajadustele ning raamatupidamisprotsesside efektiivsele teostamisele. Oleme paindlikud, sõbralikud ja arvestame alati kliendi soovidega.

Pakume teenust äriühingutele, korteriühistutele ja MTÜ-dele.

Raamatupidamisteenus on suurepäraseks lahenduseks finantsarvestuse korraldamisel eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kelle tegevusmahtu ning eripära arvestades ei ole otstarbekas palgata oma finantspersonali. Meie raamatupidamisteenuseid kasutades ei ole vaja kulutada lisaraha raamatupidaja palgale, tema töökoha sisse seadmisele, täiendkoolitustele ega raamatupidamistarkvarale. Kompleksne raamatupidamisteenus arvestab iga ettevõtja eripärasid, aitab kokku hoida tööjõu- ja halduskulusid ning võimaldab ettevõtte omanikel ning personalil keskenduda tegevuse põhieesmärkidele.

Pakume
raamatupidamisteenuse osas erinevaid võimalusi:
 • meie teeme kõik mis on seotud raamatupidamise ja palgaarvestusega, konsulteerime klienti jooksvates küsimustes.
 • klient koostab müügiarved, meie teeme kõik ülejäänu ning konsulteerime klienti jooksvates küsimustes.
 • klient koostab müügiarved ja sisestab ostuarvedmeie teeme kõik ülejäänu, kontrollime sisestatud dokumente ning konsulteerime klienti jooksvates küsimustes.
 • kokkuleppepakett vastavalt kliendi soovidele.


Kui soovite ise müügiarveid koostada...

ja raamatupidamisteenuse kulu vähendada, pakume tasuta võimalust kasutada meie internetipõhist tarkvara müügiarvete koostamiseks ning mugavaks ning kiireks laialisaatmiseks (ka e-arveid!)

Alates 01. jaanuarist 2017 läks avaliku sektoriga arveldamine üle täielikult e-arvetele. Meie programmis on võimalik e-arveid tasuta nii saata kui ka vastu võtta.

Küsi lisainfot!

Kui soovite ise müügiarved koostada ning ostuarved sisestada....

ning kindlustunnet, et kõik on raamatupidamisprogrammi õigesti sisestatud, pakume võimalust, et meie raamatupidaja kontrollib Teie tehtud töö jooksvalt üle, koostab käibedeklaratsiooni, teeb vajalikud raamatupidamiskanded ja aastaaruande ning on nõu ja jõuga Teile abiks.

Küsi lisainfot!

Raamatupidamisteenus sisaldab:

Toimiva raamatupidamissüsteemi loomist ja toimimist, sh.

 • raamatupidamise sisseseadmine ja kontoplaani väljatöötamine;
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine;
 • majandustehingute kajastamine raamatupidamisregistris;
 • põhivaraarvestus;
 • laoarvestus;
 • palgaarvestus;
 • maksude arvestus;
 • maksuaruandlus (käibedeklaratsioonide, sotsiaal-, tulumaksu-, töötuskindlustus- ja kohustusliku kogumispensioni maksete deklaratsioonide koostamine ja esitamine);
 • muude aruannete koostamine vastavalt kliendi soovile;
 • kasumiaruande ja bilansi koostamine;
 • majandusaastaaruande koostamine;
 • statistiliste aruannete koostamine;
 • raamatupidamisalased konsultatsioonid;
 • müügiarvete koostamine;
 • pangaülekannete teostamine (vajadusel).

Muud raamatupidamisteenused (ühekordse iseloomuga)

 • varasemate perioodide korrastamine;
 • raamatupidamise sise-eeskirjade väljatöötamine;
 • raamatupidamise taastamine;
 • aastaaruannete koostamine;
 • käibemaksukohustuslaseks registreerimine;
 • statistikaaruannete esitamine;
 • lepingute ja muude dokumentide koostamine.

Raamatupidamisteenuse pakkuja ja teenust vajava partneri vahel sõlmitakse raamatupidamisteenuse osutamise leping. Lepingus määratakse kindlaks Tellija (firma) ja Täitja (teenuseosutaja) õigused ja kohustused.

Vastavalt kokkuleppele edastab teenuseostja raamatupidajale algdokumendid kas jooksvalt, kord nädalas või 1 kord kuus. Dokumente saab saata interneti teel, postiga või ise kohale tuues. Jooksvalt raamatupidamisdokumentide edastamine annab eelise, et raamatupidamist tehakse ajakohaselt. Sellisel kujul on kliendil võimalik saada ajakohaseid aruandeid ja informatsiooni.