Kommenteeri

Terviseedendamine muutub tööandjatele soodsamaks

Valitsus kiitis heaks tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis näeb ette ka 2018. aastast spordikompensatsiooni meetme kehtestamise.

See võimaldab ettevõtetel ja asutustel oma töötajatele hüvitada ilma erisoodustusmaksuta aastas kuni 400 euro eest spordile tehtud kulutusi.

Eelnõu kohaselt on tööandjail võimalik töötajatele hüvitada ühes kvartalis kuni 100 euro ulatuses erinevaid spordikulutusi. Valitsuse ettepanekul kuuluvad selle sisse:
•    avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;
•    sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulud;
•    kulud tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks ja
•    kulud taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele.

Muudatus ei tekita tööandjale kohustust töötaja tervise edendamise tarbeks kulutusi teha või neid töötajale hüvitada, vaid tegemist on võimalusega, mille kasutamine sõltub konkreetse tööandja ja tema töötajate kokkuleppest, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Tervise edendamise 100-eurone kvartaalne piirmäär kehtestatakse viieks aastaks, misjärel hinnatakse meetme mõju. 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel on maksusoodustuse kulu riigieelarvele 2018. aastal 11,3 miljonit, 2019 11,4 miljonit ning 2020. aastal 11,6 miljonit eurot.

Seaduseelnõu annab tööandjatele veel võimaluse maksta sotsiaalmaksuvabalt töötajale haigushüvitist ka 2. ja 3. haiguspäeva eest, sarnaselt 4.-8. haiguspäevaga. Lisaks ei ole tööandjal teise ja kolmanda kalendripäeva eest hüvitise maksmisel kohustust maksta vähemalt 70 protsenti töötaja keskmisest töötasust, vaid summa on tööandja enda otsustada.

Seadusemuudatusega suurendatakse pensionide täiendavat maksuvaba tulu 2832 euroni aastas. Koos üldise maksuvaba tulu tõusuga 180 eurole annab see maksuvabalt saadava pensioni suuruseks 416 eurot kuus, tagades keskmise vanaduspensioni tulumaksuvabastuse ka 2017. aastal. Pensionide maksuvaba tulu suurendamine vähendab füüsilise isiku tulumaksu laekumist 2017. aastal ligi 3,2 miljoni euro võrra.

Laiendatakse veel tulumaksuvabastust hüvitistele ja toetustele, mida makstakse tavaametniku, abipolitseiniku, vabatahtliku päästja ja eriolukorra tööle rakendatud isiku hukkumise, surma või töövõime vähenemise korral. Eelnõuga ühtlustatakse nendele isikutele makstavate hüvitiste maksukäsitlus, et tagada isikute võrdne kohtlemine.

Majanduskasvu edendamiseks langetab valitsus tööjõumakse. Maksuvaba tulu tõuseb 170 eurolt 180 eurole kuus, sotsiaalmaksu määr langeb 33 protsendilt 32,5 protsendile. Maksumuudatuste tulemusena väheneb ettevõtete maksukoormus 2017. aastal 41,7 miljoni euro võrra. Inimeste maksukoormus väheneb 0,2 protsendipunkti.

Madalapalgaliste inimeste toimetuleku paranemiseks käivitub madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse. Samuti hakkavad üksi elavad pensionärid saama kord aastas 115 euro suurust toetust.

Lastega perede elujärje parandamiseks on eelarves mitu uut meedet. Tuleb uus lasterikka pere toetus – vähemalt kolme lapsega perele makstakse 2017. aasta 1. juulist lisatoetust 200 eurot kuus ehk sisuliselt on kolmanda lapse toetus 300 eurot. Käivitub elatisabifond, mis tagab üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuise elatisraha.

Seadus jõustub kavakohaselt 1. jaanuaril 2017, välja arvatud tervisedendamise kulude erisoodustust puudutav muudatus, mis hakkab kehtima 1. jaanuaril 2018.

Lisa kommentaar

Email again: